برگزاری انتخابات هیئت مدیره انجمن حرفه ای هتلداران و مراکز اقامتی استان البرز


انتخابات هیئت مدیره انجمن حرفه ای هتلداران و مراکز اقامتی استان البرز در تاریخ 20 اردیبهشت 1401 در سالن جلسات هتل امیرکبیر کرج برگزار شد. بدین ترتیب آقایان مصطفی فرازنده به عنوان رییس هیئت مدیره، اسماعیل نیکزاد به عنوان نایب رییس هیئت مدیره و حمید قزلباش به عنوان خزانه دار هیئت مدیره انتخاب شدند.

پیرو این انتخاب، آقای مصطفی فرازنده به نکاتی پیرامون استانداردسازی هرچه سریع تر واحدهای اقامتی اشاره کرد. وی افزود مهم ترین هدف انجمن، ارتقاء سطح کیفی واحدها و در نتیجه ارائه خدمات اقامتی مطلوب به مهمانان استان البرز است. همچنین بر ارسال و بارگذاری به موقع آمار اقامتی در سامانه جانا تاکید کرد و در این خصوص گفت: متأسفانه عدم دسترسی به اطلاعات آماری دقیق موجب شده توجهات نسبت به ظرفیت های موجود در استان البرز کاهش پیدا کند، مبنای تصمیمات مهم و راهبردی در جهت توسعه گردشگری در سطح استان، آمار صحیح و به موقع مراکز اقامتی است. بنابراین واحدها نسبت به این موضوع حساسیت و توجه ویژه ای داشته و اهمیت موضوع را برای پرسنل خود تشریح کنند. وی در پایان اضافه کرد: امیدوارم تلاش تمام واحدها و اعضای هیئت مدیره انجمن، موجب خدماتی شایسته و درخور سطح و نام استان البرز شود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.