فهرست مراکز اقامتی استان البرز

فهرست مراکز اقامتی

در استـــــــان البــــــرز

هتــــــــل ها

هتل امیرکبیرکرج، میدان شهدا، خیابان دکتربهشتی، ابتدای خیابان فروغیشماره تماس: 32230222 - 026
هتل دیزینکرج، جاده چالوس، كيلومتر٧٥، بعد از گچسر، مجتمع هتلهاي ديزينشماره تماس: 35212978 - 026
هتل گاجرهجاده چالوس، وﻻيت رود، دوراهي ديزين، هتل گاجرهشماره تماس: 35212273 - 026
هتل نگین گچسرکرج، جاده چالوس، كيلومتر 65شماره تماس: 35282005 - 026
هتل سامانكرج، ابتداي خيابان دكتر بهشتي، خيابان دكتر همايونشماره تماس: 32227114 - 026
هتل مرمركرج، خيابان دكتر بهشتي، ابتداي خيابان فروغيشماره تماس: 32248447 - 026
هتل پردیسكرج، ميدان شاه عباسي، خيابان ذوب آهن، خيابان ذكرياي رازيشماره تماس: 32201890 - 026
هتل کسریكرج، جاده چالوس، روستاي خوزنکلاشماره تماس: 35342636 - 026
هتل پیشانکرج، بلوار چمران، كوچهي شهيد كاظم پيشانشماره تماس: 32409287 - 026
هتل کیمیاطالقان، بعد از ايست بازرسي، روستاي كلوندرشماره تماس: 6939291 - 0905

هتل آپارتمان ها 

هتل آپارتمان همروطالقان، زيدشت، جاده كمپ، جنب سازمان آبشماره تماس: 5626057 - 0912
هتل آپارتمان کوچه باغساوجبلاغ، -بخش چندار، روستاي برغان، ميدان اصلي برغانشماره تماس: 44673253- 026
هتل آپارتمان نگینهطالقان، پردسر، چالانشماره تماس: 2024065 - 0912

مجتمع های اقامتی

گچسرمحور کرج - چالوس، کیلومتر 63شماره تماس: 35282369- 026
رجیناطالقان، دوراهی زیدشت، خیابان کلوندرشماره تماس: 58729099- 026
کندلوسمحور کرج - چالوس، ورودی روستای کندرشماره تماس: 32280459- 026
ایثاركوهسار، كيلومتر٢٦ جاده كرج به قزوين، بعد از روستاي كردانشماره تماس: 44324242 - 026
محبساوجبلاغ، بخش چندار، روستاي امين آباد،, دهكده سلامت محبشماره تماس: 44693142 - 026
هیرو دیارشهرستان نظر آباد، روستا حسين آبادشماره تماس: 3822067 - 0912
فرهنگ و هنرمحور کرج، چالوس، کیلومتر 15شماره تماس: 35334262 - 06

مهمانپـــذیرها

تهرانميدان كرج به طرف سينما هجرت اول خيابان تهران شماره تماس: 32227644- 026
البرزميدان كرج-روبروي پمپ بنزين-بن بست ميثم-درب اولشماره تماس: 32244323- 026
پیروزیميدان كرج خيابان دكتر همايون جنب هتل سامانشماره تماس: 32223280 - 026
حافظميدان كرج خيابان دكتر بهشتي نرسيده به پاساژ آزادي روبروي بانك رﻓاهشماره تماس: 32224506- 026
ولیعصركرج-خیابان دانشكده-روبروي كتابخانه اميركبير-جنب بانك صادراتشماره تماس: 32217130- 026
آپاداناكرج خيابان شهيد بهشتي خيابان ادهمشماره تماس: 32217130- 0912
آبان البرزكرج خيابان شهيد بهشتي خيابان آبان كوچه شبيريشماره تماس: 32234572- 06
خانسالارکرج، خیابان تهرانشماره تماس: 32256835 - 026
مهرانكرج-چهارراه دانشكده-جنب بانك مليشماره تماس: 32216057 - 026

اقامتگاه های بومگردی

کاهارمحور كرج-چالوس-كيلومتر٣٥-روستاي نشترودشماره تماس: 35225171- 026
بزرگمهرروستاي برغان خيابان راسته بازارشماره تماس: 5647863- 0912
خاتونروستاي برغان خيابان وحدتشماره تماس: 4655994 - 0912
لوتوسروستاي برغان كوچه ابوريحانشماره تماس: 2097551 - 0912
چشم جهانجاده پالوس روستاي كندرشماره تماس: 1697886 - 0912
دیمه سوساوجبﻼغ-روستاي برغان-انتهاي كوچه شبنم شماره تماس: 5632791 - 0912
سرای رضا علیكرج خيابان شهيد بهشتي خيابان آبان كوچه شبيريشماره تماس: 5959859 - 0995
لزورجاده چالوس، روستای کندرشماره تماس: 35320144 - 026
خانهرزرو آنلاین