• کرج،خیابان دکتر بهشتی،ابتدای خیابان فروغی
  • 9826-32247744+
  • info@karajhotel.com
  • 9826-32247744+
  • 9826-32247744+
  • Tripadviser