ما به صورت 24 ساعته در خدمت شما عزیزان هستیم

 

فاصله با مرکز خرید مهستان 6 کیلومتر

فاصله با مراکز صنعتی 3 کیلومتر

فاصله با متروی کرج 6 کیلومتر

فاصله با راههای اصلی بین شهری 6 کیلومتر