کاروانسرای ینگی امام

نخستین بنای استان که در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. این کاروانسرا بر سر مسیر جاده ابریشم ساخته شده و مربوط به دوران صفویه و احتمالا شاه سلیمان اول صفوی است. از مهم ترین ویژگی های این کاروانسرا می توان به موارد زیر اشاره کرد:
این کاروانسرا چهار ایوانی است و با سبک اصفهانی ساخته شده است.
مصالح بنا از سنگ برای پی و آجر برای بنا استفاده شده است.
با توجه به کاوش باستان شناسی پی بنا به صورت نواری ساخته شده است
این بنا در دوران مظفرالدین شاه به عنوان مهمانسرای ینگی نامیده میشد و نخستین مهمانسرای مدرن ایران بوده که با تاثیر سفرهای مظفرالدین شاه قاجار از اروپا برگرفته شده است.

کاروانسرای ینگی امام کاخ در کرج کاخ های کرج جاهای دیدنی کرج دیدنی های کرج هتل در کرج
تصویر: کاروانسرای ینگی امام
ینگی امام کاخ در کرج هتل های کرج کرج کجا بریم
تصویر: کاروانسرای ینگی امام